Skip to main content

Wil je ons werk steunen?

Jouw gift en gebed zijn van harte welkom!  

Financieel ondersteunen kan door een gift over te maken naar rekeningnummer NL52ABNA0477774482 ten name van:  

Stichting Opwekking 
Ruitenbeek 16 
3881 LW Putten

Geven kan ook via de Givt-app

Stichting Opwekking wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-nummer: 002851726). Dit betekent dat giften aan Opwekking fiscaal aftrekbaar zijn.